tvh consult deinze logo
logo TVH consult - deinze
tvh facebook icon
icon blog
icon email

Is een veiligheids-coördinator aanstellen verplicht?

Niet noodzakelijk. Een veiligheidscoördinator is enkel verplicht als minstens twee aannemers werken uitvoeren op eenzelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats. De coördinator zorgt voor een veilige en gezonde werf en werkomgeving. Het doel is eenvoudig en eenduidig: werfongevallen vermijden.

Wanneer er een werfongeval gebeurt en er is geen veiligheidscoördinator aangesteld terwijl dit wel verplicht is, zal de opdrachtgever vervolgd worden en een straf riskeren, gaande van een geldboete tot een gevangenisstraf. Riskeer geen sanctie en ga voor 100% veiligheid, zowel voor u als voor de andere werknemers.

"Worden de werken van jouw project uitgevoerd door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens? Dan moet je verplicht een veiligheidscoördinator inschakelen!"
Bert Arickx - TVH consult
Bert Arickx
Veiligheidscoördinator

Het postinterventie-dossier: wat is het en is het verplicht?

De veiligheidscoördinator stelt voor u een dossier samen met alle documenten die betrekking hebben op de architectuur, de technische installaties en andere essentiële elementen van het bouwwerk waarmee rekening gehouden moet worden bij latere renovatie- of uitbreidingswerken. Na de werken overhandigt de veiligheidscoördinator dit postinterventiedossier aan de opdrachtgever, die dit dient te bewaren en voor te leggen aan de veiligheidscoördinator bij eventuele werken of bijvoorbeeld aan de notaris bij de verkoop van het bouwwerk. Dit dossier is verplicht.